חזון ומטרות הארגון

החזון

להוות תנועה ציונית המחברת בין עם ישראל, מורשתו ואדמתו לחיזוק הערבות ההדדית, האומץ האזרחי ואהבת הארץ.

מטרות על:

  1. למנוע נטישה ולשמור על אדמות המדינה ב-100 מוקדי פעילות.
  2. הפעלת 50,000 משתתפים בפעילות התנדבותית חינוכית על פי ערכי העבודה והשמירה לחיזוק ערבות הדדית ואהבת הארץ.
  3. הפעלת 1,000 משתתפים במסגרות חינוכיות המכווינות לדרך חיים ערכית ומשמעותית.
  4. הפעלת 4,000 משתתפים במסגרת תנועת נוער, המחנכת לערכי התנועה לבניית דור חדש, חלוצי ואמיץ לב.
  5. חשיפת 2.5 מיליון איש לחזון ולמסריו של ארגון השומר החדש.
  6. לפעול לשינוי החקיקה במדיניות האכיפה והענישה בתחום החקלאות.