הרשמה להתנדבות בשמירה בנגב

תאריך (לחץ משמאל על היום) *
שם פרטי *
שם משפחה *
ת.לידה *
מספר ת''ז *
רחוב ומספר *
עיר *
מיקוד *
טלפון *
נייד *
דואל *
מעוניין לתרום *
מקום התנדבות מועדף (נשתדל להתחשב) *
רכב *
סוג התנדבות מועדף (שמירה, עבודה חקלאית, סיוע משפטי, תקשורתי, אחר וכ') *
שם רשות מקומית/אזורית של מקום מגוריך *
שם רשות מקומית/אזורית של מקום עבודתך *
שרות *
הערות
קוד הגנת ספאם *
(*) שדות חובה

לפניות כלליות ניתן לפנות למייל:
sando.shomer@gmail.com

חזרה להתנדבות בשמירה >

חזרה להתנדבות בעבודה חקלאית ותיקון נזקי רכוש >ראשי